โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2559

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแสนอุดมเหนือ  หมุ่ที่  11

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนหินแร่  หมู่ที่ 4  สายทิศตะวันตกหมู่บ้าน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแหลมทอง  หมู่ที่ 9

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนหินแร่ หมู่ที่  4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีเชียงใหม่ หมู่ที่  10  สายบ้านนายประพันธ์

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองคู  หมู่ที่  13 สายบ้านพ่อหูด

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองคู หมู่ที่  13  สายทิศเหนือหมู่บ้าน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองคู  หมู่ที่  13  สายบ้านนางมนต์

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบก หมู่ที่  2  สายคุ้มโนนพิมาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีสมบูรณ์  หมู่ที่  7  สายหอถังประปาหมู่บ้าน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแหลมทอง หมู่ที่  9  สายกลางบ้าน

เนื้อหาในหมวดเดียวกัน
@Copyright All right reserved 2020 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 34270 โทร 0-4521-3100 ต่อ 804