เรียน ผู้สมัครสอบแข่งขันทุกท่าน
ขอให้ผู้สมัครสอบแข่งขันติดต่อรับเอกสารพร้อมค่าสมัครสอบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี 34270  หรือโทร 045213100  เวลาทำการ  หรือ ติดต่อ คุณ สุรพัฒน์ โทร 094459954 ,คุณชธานันทร์  โทร 0851050754
เนื้อหาในหมวดเดียวกัน
@Copyright All right reserved 2020 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 34270 โทร 0-4521-3100 ต่อ 804