คณะผู้บริหาร

นายสำลี กางกั้น ตำแหน่ง นายก อบต.หนองทันน้ำ
โทร 0870171806

นายกัน ธรรมวงค์
รองนายก อบต.หนองทันน้ำ โทร.099-2070748

นายขจร อดทน
รองนายก อบต.หนองทันน้ำ โทร.098-4893646

นายหวา บุญเลียง
เลขานายก อบต.หนองทันน้ำ โทร.098-9479716
@Copyright All right reserved 2020 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 34270 โทร 0-4521-3100 ต่อ 804