สำนักงานปลัด

นายธานี เสือสา
ปลัด อบต.

นายสุรพัฒน์ พิมพ์พรมมา
รองปลัด อบต.

นายผจญ สุวรรณเพ็ชร
หัวหน้าสำนักปลัด
@Copyright All right reserved 2013 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 34270 โทร 0-4521-3100 ต่อ 804